MÄNNISKAN – KULTUREN – SAMHÄLLET

Vi vill veta varför

I det 21:a århundradet står vi inför en rad olika samhällsutmaningar i världen och i Norden. Utmaningar som bör lösas av dem som har insikter om de sociala, kulturella och politiska processer som har fört oss hit. De som förstår människan och hennes interaktion med omgivningen. De som kan förklara varför.

Vi vill ge samhällsvetare och humanister en framträdande position i samhällsdebatten. Med ett sjuårigt forskningsprogram lägger vi grunden till ett unikt samarbete med målet att tillföra ny kunskap till beslutsfattare. Vi tror att det är från samhällsvetenskap och humaniora som vi kan få de svar vi söker.

Om ansökningsprocessen

Ansökningarna från den andra fasen i ansökningsprocessen utvärderas för tillfället. De sökande får information om vilka projekt som finansieras i november 2021.

Blogg

  • Birgitta Forsström
  • 16.9.2021
  • Engelska
  Why does Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne want to participate in the funding of Future Challenges in the Nordics? "This research program nicely combines not only several countries but also has the ambition to connect researchers from the humanities and social sciences, said CEO Birgitta Forsström. "We believe this is a successful venture."
  • Marika Hedin
  • 26.8.2021
  • Engelska
  What made Riksbankens Jubileumsfond join the funding of Future Challenges in the Nordics? “I firmly believe that the only way to approach the great challenges of the future is collaborating between all science domains,” said CEO Marika Hedin.
  • Antti Arjava
  • 29.7.2021
  • Engelska
  Why does the Finnish Cultural Foundation want to finance Future Challenges in the Nordics? “We especially wish to encourage interaction between the humanities or social sciences and the natural or technical sciences,” said Secretary General Antti Arjava. “This is an opportunity to learn from each other on both sides.”
  • Sören Lillkung
  • 8.7.2021
  • Engelska
  Why does The Swedish Cultural Foundation in Finland want to participate in the funding of Future Challenges in the Nordics? “In a post-industrial society we should not focus on achieving growth alone, but also on pure knowledge and the wellbeing of people,” said CEO Sören Lillkung. “We value the holistic view on the surrounding world.”
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 28.5.2021
  • Engelska
  “Without exception, these projects represent new ways of looking at how we in the Nordic countries, and in a broader global perspective, position ourselves in relation to the major issues of the future. Many of the projects combine issues and theoretical approaches in a way that we have not really seen before.”
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 28.5.2021
  • Fin
  “Nämä projektit ovat sellaisia, että ne poikkeuksetta edustavat uusia avauksia liittyen siihen miten me Pohjoismaissa ja laajemmassa globaalissa perspektiivissä asetumme suhteessa suuriin tulevaisuuden kysymyksiin. Useat projekteista yhdistelevät sekä kysymyksenasetteluja että teoreettisia näkökulmia tavalla, jota emme oikeastaan ole aiemmin nähneet.”