MÄNNISKAN – KULTUREN – SAMHÄLLET

Vi vill veta varför

I det 21:a århundradet står vi inför en rad olika samhällsutmaningar i världen och i Norden. Utmaningar som bör lösas av dem som har insikter om de sociala, kulturella och politiska processer som har fört oss hit. De som förstår människan och hennes interaktion med omgivningen. De som kan förklara varför.

Vi vill ge samhällsvetare och humanister en framträdande position i samhällsdebatten. Med ett sjuårigt forskningsprogram lägger vi grunden till ett unikt samarbete med målet att tillföra ny kunskap till beslutsfattare. Vi tror att det är från samhällsvetenskap och humaniora som vi kan få de svar vi söker.

Om ansökningsprocessen

Ansökan till programmet sker genom en tvåstegsprocess. Det första steget, fas 1, avslutades 15.2. Alla inkomna ansökningar bedöms för tillfället av en expertpanel som väljer ut vilka projekt som går vidare. De utvalda projekten inbjuds att lämna in en fullständig ansökan i fas 2.